Гра «Складнощі перекладу»

Гру завершено!

Дарували класні подарунки від партнера нашої гри ТМ «Hokkaido club»!!!

Грати було легко: ведучі пропонували три іноземних слова та давали під кожне три підказки. Коли слухачами було правильно перекладено два з трьох слів, то вони отримували смачний подарунок!

Для участі у грі надсилали на наш вайбер 093 585 44 88 фразу «Хочу пограти» та чекали на дзвінок ведучих! 

Граємо по буднях о 09:25.

ТМ «Hokkaido club» — соуси зі всього світу!

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні правила акції «Складнощі перекладу»

Організатор Акції: радіостанція «Перець FМ» (ТОВ «Телерадіокомпанія
«Столиця») (далі – «Організатор»), 03057, Україна, м. Київ, вул. Довженка, 14,
оф.157.
1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни
України, яким на початок Періоду проведення Акції виповнилося 18 років та за
умови виконання ними умов участі в Акції (далі – «Учасник Акції»/«Учасники
Акції»/ «Учасник»/ «Учасники»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором.
2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Період проведення Акції — з «17» січня 2022 року по «18» лютого 2022
року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів, днів
пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення
Акції»), а саме це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
2.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Перець FМ» по всій мережі
мовлення, у будні, один раз на день — о 09:25.
2.3. Організатор має право на зміну періоду проведення Акції, території, а
також інших умов проведення даної Акції, шляхом розміщення Правил в новій
редакції на сайті https://perec.fm/. Такі зміни та/або доповнення набирають
чинності з моменту опублікування на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати
учать в Акції після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв
такі зміни до Правил.
3. УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
3.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно в Період проведення Акції,
зареєструватися, відправивши повідомлення із фразою «Хочу пограти» на
номер «Перець FМ» у Viber (093) 585 44 88.
3.2. Для гри в ефірі ведучий телефонує одному із слухачів, що зареєструвалися і
саме він стає Учасником гри.
3.3. Завдання Учасника гри – правильно відповісти на запитання ведучого.
Ведучий називає три слова іноземною мовою та по три варіанти перекладу до

кожного зі слів. Учасник у прямому ефірі має обрати варіанти перекладу, що,
на його думку, є правильними.
Якщо Учасник обирає правильні варіанти перекладу хоча б до двох із трьох
слів, – Учасник стає Переможцем Акції та отримує право на отримання
Заохочення Акції що зазначене в п. 4.2. даних Правил.
3.4. У разі якщо Учасник гри не зміг обрати правильні варіанти перекладу хоча
б до двох із трьох слів, він не отримує право на отримання Заохочення Акції.
3.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції,
вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Організатор
залишає за собою право відмови у видачі Заохочення Акції без будь-яких
пояснень або повторного визначення Переможця Акції.
4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ
4.1. Заохочувальний фонд Акції обмежений та його кількість може бути змінена
Організатором (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Акцію
додаткові Заохочення Акції, не передбачені цими Правилами).
4.2. Заохочувальний фонд Акції складається з: Подарункового набору від ТМ
«Hokkaido club».
4.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
благом не допускається. Заохочення Акції обміну не підлягає.
4.4. Учасник може стати Переможцем Акції та отримати право на Заохочення
Акції лише 1 (один) раз протягом даної Акції.
5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1. Переможець Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, та
належним чином виконав усі умови цих Правил, може отримати Заохочення
Акції, звернувшись в робочий час за адресою: м. Київ, вулиця Дмитрівська, 52-
Б.
5.2. Переможцям Акції, які не проживають у місті Києві, Заохочення Акції
будуть відправлені Організатором поштою на адресу, надану Переможцем
Акції.
5.3. Для отримання Заохочення Акції Переможець Акції зобов’язаний
звернутися до Організатора в робочий час і надати свій паспорт громадянина
України та документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки
платника податків Переможця Акції.
5.4. Право на отримання Заохочення Акції зберігається за Переможцем Акції
протягом 30 днів від дня завершення Акції.
5.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої
інформації є необхідною умовою отримання Заохочення Акції.

5.6. Організатор не відповідає за виконання зобов’язань, опублікованих у цих
Правилах у випадку, якщо Учасник Акції, що одержав право на отримання
Заохочення Акції, не скористався таким правом у визначені строки та в
порядку, передбаченому цими Правилами. Заохочення Акції видаються тільки
за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними
Правилами проведення Акції.
5.7. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції
Переможцю Акції, що отримав таке право, якщо такий Переможець Акції не
виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець Акції не має права на
одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення Акції.
6. ПРАВОВІ УМОВИ
6.1. Факт участі в Акції означає повну та беззастережну згоду Учасника Акції з
даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296,
307, 308, 634 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист
персональних даних».
6.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору свою повну
згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази
персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства
України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів
рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових
обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та
повідомлень та інших потреб.
У розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Організатор є
Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки
персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку
персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та
реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних
даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його
персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання
вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних не
зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних
третім особам.
Учасник своєю участю в Акції підтверджує, що йому повідомлено про
Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних
даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

6.3. Для отримання Заохочення Акції в рамках цієї Акції, Учасник Акції має
надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами.
Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує вірність наданої інформації та
згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.
6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства
України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає
оскарженню.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. У разі, якщо особа стала Переможцем цієї Акції в період з 17.01.2022 р. по
18.02.2022 р., вона не має права в подальшому брати в ній участь. Одна й та
сама особа не може отримати більше одного Заохочення Акції.
7.2. Забороняється участь в Акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють
здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного
номера. Якщо після оголошення переможця буде виявлено, що з номера з якого
він телефонував одночасно надходили інші дзвінки, такому переможцю буде
відмовлено у видачі Заохочення.
7.3. Переможець Акції може отримати Заохочення Акції лише особисто. При
отриманні Заохочення Акції Переможець Акції зобов’язаний пред’явити
оригінал свого паспорта громадянина України та документ, який підтверджує
його реєстраційний номер облікової картки платника податків.
7.4. У разі, якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі
особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи, що
прибула для отримання Заохочення Акції з голосом особи, яка брала участь в
Акції, якщо Акція проводилася в прямому ефірі. У разі якщо голоси не
співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння
голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні Заохочення Акції.
7.5. Організатор має право відмовити у отриманні Заохочення Акції, якщо дані,
повідомлені Учасником безпосередньо під час проведення акції не співпадають
з даними особи, яка звернулася за отриманням Заохочення Акції. Такими
даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.
7.6. Організатор має право відмовити особі в отриманні Заохочення Акції, якщо
такій особі раніше, впродовж минулих трьох років, відмовляли в отриманні
заохочення на підставах, зазначених в цьому розділі при проведенні конкурсів
(акцій, розіграшів) на радіостанції «Перець FM».
8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Беручи участь в Акції, її Учасники дають згоду на використання їх
персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції «Перець
FM», а також використовувати власні персональні дані у будь який інший
спосіб, що не суперечить законодавству України.
8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних
Організатору для подальшого отримання Заохочення Акції.
8.3. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення Акції,
якщо Переможець Акції не досяг 18 років, в тому числі ненадання документів
вказаних в п. 5.3 цих Правил.
8.4. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в
тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в
Акції.
8.5. Організатор не несе відповідальності за несправності / пошкодження
засобів, устаткування і агрегатів зв’язку, відсутність телефонного зв’язку та
інших засобів зв’язку, що використовуються під час проведення гри, в тому
числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв’язку і
якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.