Гра «Співають Діти»

Гру завершено!

Разом із партнером «КітВіт» провели гру «Співають Діти»!

Слухачі реєструвались у нашому вайбері 093 585 44 88, надсилали фразу «Хочу пограти» та чекали на дзвінок ведучих. Завдання було легким — прослухати уривок пісні у виконанні дитини і сказати назву пісні та її виконавця в оригіналі. За правильну відповідь отримували подарунок від партнера нашої гри «КітВіт»!

Грали по буднях о 10:25 з 13 грудня по 31 грудня включно.

 

 

 

Офіційні правила акції «Співають діти»

Виконавець Акції: радіостанція «Перець FМ» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Столиця») (далі – «Організатор»), 03057, Україна, м. Київ, вул. Довженка, 14, оф.157.
Замовник Акції: СУІП ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА» (далі – «Замовник»), 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25
1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Акції виповнилося 18 років та за умови виконання ними умов участі в Акції (далі – «Учасник Акції»/«Учасники Акції»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Виконавцем/Замовником Акції;
2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Період проведення Акції — з «13» грудня 2021 року по «31» грудня 2021 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів, днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Акції»), а саме це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
2.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Перець FМ» по всій мережі мовлення, у будні, один раз на день — о 10:25.
2.3. Виконавець Акції має право на зміну періоду проведення Акції, території, а також інших умов проведення даної Акції, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті https://perec.fm/. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.
3. УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
3.1. Щоб стати Учасником Акції необхідно в Період проведення Акції, зареєструватися, відправивши повідомлення на номер «Перець FМ» у Viber (093) 585 44 88.
3.2. Для гри в ефірі ведучий телефонує одному із слухачів, що зареєструвалися і саме він стає Учасником гри.
3.3. Завдання Учасника гри – прослухати уривок пісні у виконанні дитини і сказати назву пісні та її виконавця в оригіналі. Якщо Учасник правильно називає пісню і виконавця, він отримує право на отримання Заохочення Акції що зазначене в п. 4.2 даних Правил.
3.4. У разі якщо Учасник гри не дає правильну відповідь, він не отримує право на отримання Заохочення Акції.
3.5. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право відмови у видачі Заохочення Акції без будь-яких пояснень або повторного визначення Переможця Акції.
4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ
4.1. Заохочувальний фонд Акції обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Акції (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).
4.2. Заохочувальний фонд Акції складається з: Подарункового набору від ТМ «КітВіт».
4.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну не підлягає.
4.4. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення лише 1 (один) раз протягом даної Акції.
5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1. Переможець Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, та належним чином виконав усі умови цих Правил, може отримати Заохочення, звернувшись в робочий час за адресою: м. Київ, вулиця Дмитрівська, 52-Б.
5.2. Переможцям Акції з інших міст Заохочення будуть відправлені Організатором або Виконавцем Акції (радіостанція «Перець FM» ) поштою, на адресу надану Переможцем Акції.
5.3. Для отримання Заохочення Акції Учасник зобов’язаний звернутися до Організатора Акції у робочий час та надати паспорт громадянина України або ID картку, та ідентифікаційний код платника податків.
5.4. Право на отримання Заохочення Акції зберігається за Учасником протягом 30 днів від дня завершення Акції.
5.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.
5.6. Замовник/Виконавець не відповідає за виконання зобов’язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.
5.7. Замовник/Виконавець має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.
6. ПРАВОВІ УМОВИ
6.1. Факт участі в Акції, означає згоду Учасника Акції з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
6.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
6.3. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції, Учасник Акції має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.
6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. У разі, якщо особа стала Переможцем цієї Акції в період з 13.12.2021 р. по 31.12.2021 р. вона не має права в подальшому брати в ній участь. Одна й та сама особа не може отримати більше одного Заохочення Акції.
7.2. Забороняється участь в Акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного номера. Якщо після оголошення переможця буде виявлено, що з номера з якого він телефонував одночасно надходили інші дзвінки, такому переможцю буде відмовлено у видачі Заохочення.
7.3. Переможець Акції може отримати Заохочення лише особисто. При отриманні Заохочення переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.
7.4. У разі, якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, організатор має право звірити голос особи, що прибула для отримання Заохочення з голосом особи, яка брала участь в Акції, якщо Акція проводилася в прямому ефірі. У разі якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні Заохочення.
7.5. Організатор має право відмовити у отриманні Заохочення Акції, якщо дані, повідомлені Учасником безпосередньо під час проведення акції не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням Заохочення. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.
7.6. Організатор Акції має право відмовити особі в отриманні Заохочення, якщо такій особі раніше, впродовж минулих трьох років, відмовляли в отриманні заохочення на підставах, зазначених в цьому розділі при проведенні конкурсів (акцій, розіграшів) на радіостанції «Перець FM».
8. ІНШІ УМОВИ.
8.1. Беручи участь в Акції, її учасники дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції «Перець FM», а також використовувати власні персональні дані у будь який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.
8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору для подальшого отримання Заохочення.
8.3. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення, якщо Переможець не досяг 18 років, в тому числі ненадання документів вказаних в п. 5.3 цих Правил.
8.4. Організатор не несуть обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.
8.5. Організатор не несе відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв’язку, відсутність телефонного зв’язку та інших засобів зв’язку, що використовуються під час проведення гри, в тому числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв’язку і якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.